Struktura i kompetencje

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa III

1) Kierownictwo

- Komendant Rejonowy Policji Warszawa III
- I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III
- Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III 

2) Jednostki Organizacyjne Komendy Rejonowej Policji Warszawa III

Na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa III:

- Komisariaty Policji

Metryczka

Data publikacji 13.05.2009
Data modyfikacji 23.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Wisowska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Wisowska
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane redaktora
do góry