Status prawny - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z regulaminem Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z dnia 23 kwietnia 2008 r. z późniejszymi zmianami Komenda Rejonowa Policji Warszawa III jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III, który wykonuje na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonego w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 

Komendant Rejonowy Policji Warszawa III podlega służbowo Komendantowi Stołecznemu Policji.


Regulamin 
Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z dnia 23 stycznia 2012 r.

Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniający Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa III

Regulamin Komisariatu Policji Warszawa Włochy z dnia 02 marca 2011 r.

Regulamin Komisariatu Policji Warszawa Włochy z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniający Regulamin Komisariatu Policji Warszaw Włochy

Regulamin Komisariatu Policji Warszawa Ursus z dnia 02 marca 2011 r.

Regulamin Komisariatu Policji Warszawa Ursus z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniający Regulamin Komisariatu Policji Warszawa Ursus

Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z dnia 29 października 2015 r. zmieniający Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa III

 

Metryczka

Data publikacji 14.05.2009
Data modyfikacji 07.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Szemieta
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Wisowska
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane redaktora
do góry