Oświadczenia majątkowe - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III znajdą Państwo na stronie BIP Komendy Stołecznej Policji

 

 

 

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus komisarz Waldemar Przydatek

Komendat Komisariatu Policji Warszawa Włochy nadkomisarz Piotr Dudek

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.04.2014
Data modyfikacji 12.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karol Cebula
Osoba udostępniająca informację:
Karol Cebula
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Karol Cebula
do góry